SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir bir dünya için;
Misafirlerimizden gelen öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, çözüme kavuşturulması ve geri bildirilmesine önem veririz.
Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, çalışanlarımızı bilinçlendirmek, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitimlerimizi yapar ve her aşamada aktif rol almalarını sağlarız.
Tüm faaliyetlerimizde yasalara ve mevzuatlara uyarız.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizin çevre etki ve boyutunu değerlendirir ve etkimizin en aza indirilmesi için çalışmalar yaparız.
Atıklarımızı kaynağında azaltmak için satın alma aşamasında değerlendirme yaparız.
Atıklarımızı gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırırız. Atıklarımızı sınıfına uygun lisanslı firmalara teslim ederiz.
Atık miktarını azaltmayı hedefleriz.
Atık ayrışımı, sıfır atık vb. konularda personellerimize eğitimler veririz,
Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için gerekli altyapı çalışmalarını yapar ve düzenli takip ederek azaltmayı amaçlarız.
Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık yaratırız.

SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

Otelimize aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz.
Yerel tedarikçilerden ürün/mal tedariki sağlayarak bölge ekonomisine katkıda bulunur, yerel tedarikçilerimizin oranını takip ederek sürekli artırmayı hedefleriz.
Tarım Orman Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallara ve talimatlara uygun şekilde satın alma yaparız.

KÜLTÜREL FARKINDALIK POLİTİKAMIZ

Misafirlerimizin, bölgemizde bulunan doğal ve kültürel miraslara, yöresel ürün ve hizmetlere ulaşabilmesi için bilgilendiririz.
Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.
Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler vb.) personellerimize eğitim verir, misafirlerimize bilgilendirmelerde bulunuruz.

Politikalarımızda belirttiğimiz tüm konularda paydaşlarımızı da bilgilendirerek dâhil olmalarını sağlarız.